Deelnamevoorwaarden voor
de “Movie Ticket Weeks“-actie

De hieronder vermelde voorwaarden gelden voor deelname aan de “Movie Ticket Weeks“-actie (hiernavolgend “Actie”)

1. Organisator
Organisator van de actie is Twentieth Century Fox Home Entertainment Germany GmbH, Darmstädter Landstraße 114, 60598 Frankfurt, Duitsland (hiernavolgend “Twentieth Century Fox“). De technische uitvoering van de actie en de verzending van de bioscoopkaartjes wordt verzorgd door acardo group AG, Am Kai 12, 44263 Dortmund, Duitsland.
2. Deelnemende producten
Deelnemende producten zijn: alle in Nederland, België en Zwitserland verkochte actiefilms (dvd’s/blurays) van Twentieth Century Fox met een “Movie Ticket Weeks“-actiesticker (hiernavolgend “Actieproducten“).
3. Actieperiode
De actieperiode loopt van 17 oktober 2018 tot en met 28 februari 2019 (hiernavolgend “Actieperiode“), d.w.z. dat u de actieproducten tot uiterlijk 28 februari 2019 moet hebben gekocht en zich conform de gegevens van het onderstaande punt 5 van deze deelnamevoorwaarden op de actiepagina heeft geregistreerd. De bioscoopkaartjes die u dan krijgt, zijn geldig tot en met 31 mei 2019 en kunnen tot op deze dag conform het onderstaande punt 6 voor een bezoek aan een reguliere filmvoorstelling in bioscopen in Nederland, België en Zwitserland worden ingewisseld.
4. Recht op deelname
Deelnamegerechtigd bent u als u ten tijde van de deelname ten minste 18 jaar bent. De organisator behoudt zich het recht voor om het recht op deelname te controleren en een bewijs van leeftijd (bijv. een kopie van het paspoort of een andere erkende vorm van identificatie) te eisen.
5. Deelname
Deelname aan de actie vindt uitsluitend online plaats. U dient hiervoor toegang tot internet te hebben. Deelname per post is niet mogelijk.

Voor deelname aan de “Movie Ticket Weeks“ moet de deelnemer twee actieproducten met een “Bioscoopweken”-actiesticker kopen en de in de stickers afgebeelde actiecodes tot uiterlijk 28 februari 2019 op de actiewebsite www.movieticketweek.eu (in deze deelnamevoorwaarden “Actiewebsite”) ingevoerd hebben.

De deelnemer dient de volgende gegevens te verstrekken: voornaam en e-mailadres

Aansluitend wordt het bioscoopkaartje in een gepersonaliseerde e-mail naar het aangegeven e-mailadres gestuurd. De bioscoopkaartjes zijn in hun hoeveelheden beperkt, ze worden uitgegeven zolang de voorraad strekt.

Twentieth Century Fox is voor de juistheid van persoonlijke gegevens van de deelnemer (naam, e-mailadres) niet verantwoordelijk. Alleen correct ingevulde formulieren kunnen in behandeling genomen worden. Als het bioscoopkaartje via e-mail niet kan worden verzonden, is Twentieth Century Fox niet verplicht om opnieuw te proberen het kaartje te verzenden.

Twentieth Century Fox heeft het recht om individuele personen uit te sluiten van deelname, voor zover er gerechtvaardigde redenen voorhanden zijn, zoals bijv. het niet in acht nemen van deelnamevoorwaarden, manipulatie enz. Deelname op een valse naam, met name door gokondernemingen, evenals deelname met behulp van automatisch gegenereerde bulkverzendingen, is niet toegestaan. Uitgesloten van deelname zijn: medewerkers van Twentieth Century Fox evenals hun leden en medewerkers van ondernemingen die betrokken zijn of waren bij de planning, organisatie of afhandeling van de actie.

Aanspraak op uitbetaling van de waarde van een bioscoopkaartje is niet mogelijk. De actie kan niet worden gecombineerd met andere acties, tegoedbonnen of kortingen.
6. Bioscoopkaartje/bioscoopbezoek
Bioscoopkaartjes en bioscoopbonnen worden geaccepteerd in alle deelnemende bioscopen in Zwitserland, Nederland en België. Toegang tot bioscopen is behoudens beschikbaarheid, gebruikelijke leeftijdsbeperkingen, de eigen algemene voorwaarden van de bioscoop en alle andere relevante standaardvoorwaarden die van toepassing zijn.

a. Nationale Bioscoopbon: een tegoed van €10 wordt verstrekt, dat kan worden gebruikt om een bioscoopkaartje tot €10 te kopen. Eventuele extra kosten zijn voor eigen rekening. Voor een lijst met deelnemende bioscopen en om de vervaldatum te controleren, ga naar www.bioscoopbon.nl. Verlopen cadeaubonnen zijn ongeldig en kunnen niet worden verlengd of vervangen. Een bioscoopkaartje en/of e-voucher met bioscooptegoed t.w.v. €10,-(NationaleBioscoopbon) kan enkel aangevraagd worden met 2 unieke codes en is geldig bij de deelnemende bioscopen in Nederland.

b. CinemaCadeaubon: een tegoed van €10 wordt verstrekt, dat kan worden gebruikt om een standaard bioscoopkaartje te kopen. Upgrades voor 3D- en IMAX-films kunnen van toepassing zijn. Eventuele daaraan verbonden extra kosten zijn voor eigen rekening. Voor een lijst met deelnemende bioscopen en voor het inwisselen van uw cadeaubon voor een bioscoopkaartje, ga naar www.cinemacadeau.be. Geldig tot 31 mei 2019, waarna de bioscoopcadeaubon ongeldig is en niet kan worden verlengd of vervangen

Het bioscoopkaartje omvat geen bezoek aan een speciale voorstelling, zoals een concert, opera, ballet, sportevenement enz. en ook geen bezoek met combinatieaanbiedingen van de bioscoop zelf (entreekaartje exclusief overige goederen of diensten).
7. Wijzigingen in de deelnamevoorwaarden en beëindiging van de actie
Twentieth Century Fox behoudt zich het recht voor om de deelnamevoorwaarden te wijzigen.

Twentieth Century Fox kan de actie te allen tijde wijzigen, onderbreken of beëindigen, voor zover dit noodzakelijk is op basis van de omstandigheden waar Twentieth Century Fox geen invloed op heeft, of wanneer alleen op die manier een correcte uitvoering van de actie kan worden gegarandeerd. Indien een dergelijke beëindiging door het gedrag van een deelnemer wordt veroorzaakt, heeft Twentieth Century Fox het recht om van deze persoon een vergoeding voor de veroorzaakte schade te verlangen.
8. Aansprakelijkheid
Voor een bezoek aan de film gelden de voorwaarden van de desbetreffende bioscoop. Twentieth Century Fox kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die ontstaat bij deelname.

Twentieth Century Fox en acardo group AG kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het feit of de actiewebsite te allen tijde beschikbaar en oproepbaar is en inhoudelijk of technisch foutloos is. Met de overdracht van het bioscoopkaartje aan de deelnemer is Twentieth Century Fox gevrijwaard van welke verplichtingen dan ook. Twentieth Century Fox kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor schade die door Twentieth Century Fox moedwillig of door grove nalatigheid is veroorzaakt, of door schending van een wettelijk vastgelegde verplichting op een manier die het bereiken van het contractdoel in gevaar hebben gebracht. Vastgestelde aansprakelijkheidsbeperkingen of -uitsluitingen gelden met name voor schade door technische storingen, vertragingen of onderbrekingen in samenhang met de overdracht van gegevens van deelnemers of wissing van gegevens. Voor verlies van gegevens, met name bij gegevensoverdracht, en andere technische defecten, met name bij gebruik van mobiele eindapparaten, kunnen Twentieth Century Fox en acardo group AG niet aansprakelijk worden gesteld. De vastgelegde aansprakelijkheidsbeperkingen of -uitsluitingen gelden niet voor schade vanuit schuld aan bedreiging van leven, lijf en gezondheid.
9. Privacyverklaring
Persoonsgegevens (naam, e-mailadres en evt. overige gegevens die u bij registratie heeft verstrekt) worden door Twentieth Century Fox alleen opgeslagen en gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de actie. Voor dit doel worden de gegevens overgedragen aan acardo group AG (Am Kai 12, 44263 Dortmund, Duitsland), die voor Twentieth Century Fox de verwerking en afhandeling van de actie overneemt. Overdracht aan derden gebeurt alleen voor zover dit voor de afhandeling van de actie noodzakelijk en wettelijk toegestaan is. Voor meer dan de vermelde omvang zullen Twentieth Century Fox en acardo group AG de gegevens niet gebruiken. Verantwoordelijke in de zin van de AVG is Twentieth Century Fox. Uiteraard kunt u met betrekking tot de bij Twentieth Centruy Fox en acardo group AG opgeslagen gegevens te alleen tijde informatie, beperking, rectificatie of wissing eisen of bezwaar maken tegen volledig of gedeeltelijk gebruik van uw gegevens, met effect voor de toekomst, door een bericht te sturen naar acardo group AG (info@acardo.com). Bovendien heeft het u recht bezwaar te maken bij de toezichthoudende overheidsinstantie.

U krijgt per deelname eenmalig een e-mail met een bioscoopkaartje.

De antwoorden op de beide vragen worden, zonder uw expliciete toestemming, alleen geanonimiseerd voor statistische evaluaties opgeslagen.
10. Overig
Twentieth Century Fox behoudt zich het recht voor om individuele deelnemers uit te sluiten van deelname aan de actie, met name als het gegronde vermoeden bestaat dat de betreffende deelnemer de deelnamevoorwaarden schendt of de actie op welke manier dan ook manipuleert.

Op alle aanspraken die samenhangen met deelname aan de actie is de Duitse wet van toepassing. Het enige rechtsgebied voor alle soorten aanspraken is Frankfurt, Duitsland.

© 2018 Twentieth Century Fox Home Entertainment. LLC. All Rights Reserved.
© 2018 Entertainment One. All Rights Reserved.
© Loopball/123RF.com.

[1]
[2]
[3]